สถาบันสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเดียคิน (DUELI)

DUELI มีชื่อเสียงที่ดีในด้านการเตรียมตัวให้กับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ และในหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเดียคินและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในออสเตรเลีย เรายังเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานส่วนตัวและการพัฒนาวิชาชีพ

DUELI เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า หลักสูตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนคล้ายกับที่จะไปประสบในชีวิตจริงหรือในมหาวิทยาลัย

ท่านคาดว่าจะได้อะไรจากการเรียนในหลักสูตรของ DUELI บ้าง

 • ประสบการในการเรียนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ที่ศูนย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับนักเรียนทุกระดับ
 • หลักสูตรพาธเวย์ของ EAP ที่เข้าเรียนตรงในระดับปริญญาตรี หลังปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเดียคิน
 • หลักสูตรพาธเวย์ที่เข้าเรียนตรงในหลักสูตรพื้นฐานอนุปริญญาและประกาศนียบัตร IV ที่ Deakin College
 • คณาจารย์ที่ให้ความทุ่มเท มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติสูง
 • เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครัน
 • ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนอย่างดีเยี่ยม
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • DUELI คือมหาวิทยาลัยเดียคิน ดังนั้นนักเรียนของ DUELI สามารถรับบริการด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเดียคิน บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเดียคิน และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ทั่วทุกแคมปัส
 • เป็นสมาชิกช่วง 4 สัปดาห์แรกใด้ฟรีสำหรับห้องยิมของมหาวิทยาลัยเดียคินที่เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์น พอนด์ แคมปัส
 • โอกาสเลือกในการเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียคิน (DUSA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • โอกาสการได้พบปะกับนักเรียนออสเตรเลียและนักเรียนนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเดียคิน
 • โอกาสการได้เข้าร่วมชมรมนักศึกษาของ DUSA และเข้าร่วมการท่องเที่ยว และกิจกรรม

ระยะเวลาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเริ่มเปิดเรียนทุก 5 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการสอนพิเศษอีก 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วยการเรียนการสอนที่มีการกำกับไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันในศูนย์การเรียนรู้อิสระ (Independent Learning Centre หรือ ILC) ของเรา หลักสูตรต่างๆ เปิดสอนเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 สัปดาห์ ท่านจะได้รับการประเมินผลและจัดเข้าชั้นเรียนที่สอดคล้องกับระดับทักษะของท่าน โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนใช้เวลาเรียนที่ DUELI นาน 10 – 20 สัปดาห์

ขนาดของชั้นเรียน

ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก เฉลี่ยนักเรียน 15 คนต่อชั้น โดยทั่วไปแล้ว จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนของ DUELI อยู่ระหว่าง 6 – 18 คน

เวลาเข้าชั้นเรียน

 • ชั้นเรียนเปิดสอนระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น.
 • เราจัดให้มีช่วงการเรียนจำนวน 3 ช่วง โดยที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในช่วงการเรียนตามระดับทักษะของชั้นเรียนของตน
 • ช่วงการเรียน A : เวลา 8.30-15.15 น.
 • ช่วงการเรียน B : เวลา 10.30-17.15 น.
 • ช่วงการเรียน C : เวลา 9.00-15.30 น.

คณาจารย์

คณาจารย์ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเดียคินมีคุณวุฒิสูงและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ได้แก่

 • จบคุณวุฒิหลังปริญญาตรี
 • มีคุณวุฒิในการสอน ESL/EFL และ TESOL
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนมากมายทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ
 • มีทักษะเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร อุปกรณ์ และแผนการศึกษา
 • มีประสบการณ์การเตรียมตัวสอบ และการสอบ IELTS

บริการนักเรียน

 • รับจากสนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึง ฟรี
 • จัดที่ปรึกษานักเรียน DUELI เพื่อคอยช่วยและแนะนำท่านด้านวิชาการและส่วนตัว
 • ให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักโฮมสเตย์
 • จัดปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่
 • บริการด้านการแพทย์และสุขภาพโดยมีแพทย์ประจำอยู่ในแคมปัส
 • บริการให้คำปรึกษาส่วนตัวในแคมปัส
 • เป็นสมาชิกช่วง 4 สัปดาห์แรกใด้ฟรีสำหรับห้องยิมของมหาวิทยาลัยเดียคินที่ เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์น พอนด์ แคมปัส
 • โอกาสเลือกในการเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียคิน DUSA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน
 • ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยที่มีอาหารฮาลาลบริการ
 • ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุด และให้เข้าใช้บริการอินเทอร์เนทและอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์การเรียนรู้อิสระ (ILC)
 • เข้าใช้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • การบริการเกี่ยวกับศาสนา รวมถึงห้องสวดของนักเรียนมุสลิม
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา รวมไปถึง โรงยิมที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครัน และอาคารการกีฬา.

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่DUELI

ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อโดยตรงสำหรับหลักสูตรพาธเวย์ที่เน้นด้านวิชาการ (EAP 1-4) เปิดสอนที่เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์เตอร์ฟรอนท์ แคมปัส (5 – 20 สัปดาห์)

หลักสูตรพาธเวย์การเข้าเรียนต่อโดยตรง EAP 4 ระดับ จัดไว้สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลังปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยเดียคิน

ภาษาอังกฤษทั่วไป (GE 1-9) เปิดสอนที่ DUELI ในเมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด (5 – 45 สัปดาห์)

DUELI เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 9 ระดับ สำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นก้าวหน้าที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวและในวิชาชีพ

การเตรียมตัวสอบ IELTS – เปิดสอนที่ DUELI ในเมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด (5 สัปดาห์)

การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าสอบ IELTS เพื่อผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TESOL – เปิดสอนที่ DUELI ใน เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด 10 สัปดาห์ (พฤษภาคม – กรกฎาคม และพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เท่านั้น)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TESOL เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรหนึ่งสำหรับนักเรียนระดับสูงที่ได้คะแนน IELTS 5.5 (ไม่มีแบนด์ใดที่ต่ำกว่า 5.5) หรือสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเดียคิน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าเรียน: A$200
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ DUELI เมลเบิร์น A$385 ต่อสัปดาห์ (อัตรา ค.ศ. 2011)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ DUELI จีลอง A$370 ต่อสัปดาห์ (อัตรา ค.ศ. 2011).

ค่าธรรมเนียมการพักโฮมสเตย์ของDUELI

 • ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ : $230 (ชำระให้แก่มหาวิทยาลัยเดียคิน)
 • ค่าธรรมเนียมการพักโฮมสเตย์ สัปดาห์ละ : $265 (ชำระให้แก่ครอบครัวโฮมสเตย์).

ค่าธรรมเนียมคุ้มครองสุขภาพนักเรียนนานาชาติค.ศ.2013

 • อัตราเดียว 3 เดือน: A$110
 • อัตราเดียว 6 เดือน: A$220
 • อัตราเดียว 9 เดือน: A$330
 • อัตราเดียว 12 เดือน: A$440.
Page custodian: Deakin International
Last updated: