Mạng lưới đại lý tư vấn được ủy quyền của Deakin

Bạn có thể đăng ký học tại Đại học Deakin thông qua một trong những đại lý tư vấn quốc tế được ủy quyền của chúng tôi. Các đơn vị này đều được Deakin công nhận và sẽ hỗ trợ quý vị trong việc tư vấn, liên lạc với trường, cung cấp thông tin về các khóa học và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình đăng ký.

Các đại lý tư vấn được ủy quyền của Đại học Deakin phải tuân theo quy trình đăng ký nghiêm ngặt và sự giám sát liên tục của trường. Họ có ký kết thỏa thuận với Đại học Deakin. Nếu bạn không chắc đơn vị tư vấn mà bạn đang liên hệ có phải là đại lý được ủy quyền của Đại học Deakin hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác minh.

Tôi có cần thông qua đại lý tư vấn được ủy quyền của Deakin để gửi đơn đăng ký của mình không?

Nếu bạn là công dân Việt Nam, bạn phải nộp hồ sơ thông qua đại lý ủy quyền của Deakin. Nhờ họ hỗ trợ, quá trình này có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là khi bạn nộp đơn xin thị thực du học.

Bộ Nội vụ Úc yêu cầu tất cả các đơn xin thị thực sinh viên đều phải được nộp trực tuyến. Xin thị thực trực tuyến là một quá trình dài và phức tạp. Deakin đặc biệt khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của một đại lý tư vấn đã đăng ký để đảm bảo đơn xin thị thực trực tuyến của bạn được nộp đúng theo quy định. Bộ Nội vụ không có nghĩa vụ phải tìm kiếm thông tin bổ sung từ những người nộp đơn khi họ không nộp tất cả các tài liệu cần thiết tại thời điểm nộp đơn. Nếu bạn không hoàn thành đơn xin thị thực trực tuyến đúng quy định, đơn xin thị thực của bạn có thể bị từ chối.